Skip to main content
Dầu xả đậm đặc với serum keratin suôn mượt 3 phút diệu kỳ siêu dưỡng chất

Dầu xả đậm đặc với serum keratin suôn mượt 3 phút diệu kỳ siêu dưỡng chất

Cách sử dụng:

Thành phần